Điện thoại : (+84) 028 3872 8830 Fax: (+84) 028 3872 8831 Email: info@ssic.com.vn - kinhdoanh@ssic.com.vn
Tàu Hải Bình 16 hoàn tất sửa chữa tại Ụ tàu SSIC và xuất xưởng rời bến
8/8/2019 3:09:14 PM

Ngày 07 tháng 08 năm 2019 Tàu Hải Bình 16 đã hoàn tất sửa chữa tại Ụ tàu SSIC và xuất xưởng rời bến

Một số hình ảnh Tàu Hải Bình 16 hoàn tất sửa chữa tại Ụ tàu SSIC và xuất xưởng rời bến

Bản quyền thuộc Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Sài Gòn