Điện thoại : (+84) 028 3872 8830 Fax: (+84) 028 3872 8831 Email: info@ssic.com.vn - kinhdoanh@ssic.com.vn
Lễ ký hợp đồng đóng mới tàu khách du lịch Victoria Mekong Cruise
10/25/2018 9:04:10 AM

Ngày 10 tháng 10 năm 2018 Công ty TNHH MTV Công Nghiệp Tàu Thủy Sài Gòn (SSIC) và Công ty TNHH MTV Du Thuyền VICTORIA đã ký hợp đồng đóng mới TÀU KHÁCH DU LỊCH VICTORIA MEKONG CRUISE

Tàu khách mang ký hiệu thiết kế K017, có các thông số kỹ thuật chính như sau :

Chiều dài lớn nhất :
Chiều rộng lớn nhất :
Chiều chìm thiết kế :
Lượng chiếm nước :
Số phòng khách :
Máy chính :
Lmax = 76.80 m
Bmax = 13.05 m
1.8 m
1408 Tấn
35 phòng
02 máy CATERPILLAR ,Công suất 803 hp/01máy

Tàu khách du lịch VICTORIA MEKONG CRUISE được thiết kế theo Quy phạm phân cấp đóng tàu sông vỏ thép QCVN 72 :2013 BGTVT sửa đổi lần 1 : 2015 . Cấp Tàu SB

Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ ký kết hợp đồng kinh tế


Ông Thái Văn Hùng Tổng giám đốc SSIC đang ký kết hợp đồng với Bà Võ Xuân Thư Chủ tịch Công ty TNHHMTV Du Thuyền VICTORIA


Ông Thái Văn Hùng và Bà Võ Xuân Thư bắt tay thân mật sau khi ký hợp đồng

Lãnh đạo hai Công ty mở sâm banh mừng lễ ký kết hợp đồng


Đại diện lãnh đạo hai công ty nâng ly chúc mừng lễ ký kết hợp đồng đóng mới TÀU KHÁCH DU LỊCH VICTORIA MEKONG CRUISE

Đại diện lãnh đạo hai công ty chụp hình lưu niệm sau lễ ký kết hợp đồng
Bản quyền thuộc Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Sài Gòn