Điện thoại : (+84)8.38728830 Fax: (+84)8.38728831 Email: info@ssic.com.vn - kinhdoanh@ssic.com.vn