Điện thoại : (+84) 028 3872 8830 Fax: (+84) 028 3872 8831 Email: info@ssic.com.vn - kinhdoanh@ssic.com.vn
Hạ thủy Phà khách Thriving 20
4/25/2024 10:52:08 AM

Ngày 25/04/2023 Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Sài Gòn đã tiến hành Lễ hạ thủy Phà khách Thriving 20.

Một số hình ảnh của Lễ hạ thủy

Bản quyền thuộc Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Sài Gòn