Điện thoại : (+84) 028 3872 8830 Fax: (+84) 028 3872 8831 Email: info@ssic.com.vn - kinhdoanh@ssic.com.vn
Lễ khởi công và Họp khởi động dự án đóng mới 02 tàu kéo Tín Thành 89
7/17/2023 1:45:50 PM

Ngày 15/07/2023 Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Sài Gòn đã tiến hành Lễ khởi công và Họp khởi động dự án đóng mới 02 tàu kéo Tín Thành 89.

Một số hình ảnh của Lễ khởi công và Họp khởi động dự án đóng mới 02 tàu kéo Tín Thành 89

Bản quyền thuộc Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Sài Gòn