Điện thoại : (+84) 028 3872 8830 Fax: (+84) 028 3872 8831 Email: info@ssic.com.vn - kinhdoanh@ssic.com.vn
Lễ hạ thủy Phà khách THRIVING 17
3/17/2023 10:42:20 AM

Ngày 07/03/2023 Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Sài Gòn đã tiến hành Lễ hạ thủy Phà khách THRIVING 17

Một số hình ảnh của buổi Lễ hạ thủy


Bản quyền thuộc Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Sài Gòn